Utmelding

Send en e-post til post@sangamil.no med kopi til grupperådsleder for utmelding.