Valgsøknad – Sangam Idrettslag 2023

Valgsøknad – Sangam Idrettslag 2023

Valgsøknad – Sangam Idrettslag 2023

Fyll ut skjemaet under.

På vegne av valgkomiteen ber vi om at alle medlemmene i Sangam Idrettslag kan lese og skrive på norsk i det administrative valget som avholdes 12.03.23 og delta i det administrative valget for år 2023 til hjelpe utviklingen og veksten til medlemmene av Sangam Idrettslag.

Søknadsfrist er 07.03.23

Les dette i sin helhet og registrer deg.

 1. Sangam idrettslag sine vedtekt og den norske grunnlovgivningen bør tas i betraktning.
  Vedtekter: https://sangamil.no/wp-content/uploads/2022/01/Sangam_IL_lov.pdf
  Administrative oppgaver skal følge grunnleggende norsk lov
 2. Prinsippene (formålet) med organisasjonen og politikken bør ikke varieres, men bør være basert på historien og aktivitetene som er utført til medlemmenesutviklingen. (på en riktig måte).
 3. Må opptre ansvarlig i utvalgte verv.
 4. Man bør følge prosedyrene for aktiviteten / tjenesten for det konkurrerende stillingen.
 5. For å stille til kandidat må man ha vært medlem i Sangam idrettslag og er medlem under styrets tid. I fravær av slike personer kan nye medlemmer legges til.
 6. Bare de over 16 år kan delta
 7. Få medlemskapskvalifisering fra nåværende sekretær
 8. På valgdagen skal søkeren komme til valglokalet. (Den uunngåelige grunnen for ikke å kunne delta på årsmøte må oppgis skriftlig. Det vil bare bli anerkjent hvis årsmøte er enig)
 9. De som er interessert i å ha topp 5-stillingene, bør beherske norsk
 10. Alle kandidater som stiller til valg må ha en politiattest.
  - Årsaken er at ungdomsmedlemmene er i denne organisasjonen
 11. Søknad om verv hvis verv som ikke er søkere til, skal man velge dette ved avstemning av de styre medlemmer fra årsmøte på valgdagen.
 12. Minimum antall kandidater til stillinger bør være 40% menn, 40% kvinner og 20 % ungdommer.

Hovedstyret skal bestå av følgende representanter valgt av medlemmene blant idrettslagets medlemmer.

Verv:

LEDER
NESTLEDER
SEKRETÆR
HALLANSVARLIG
ØKONOMIANSVARLIG
STYREMEDLEM 1
STYREMEDLEM 2
STYREMEDLEM 3
STYREMEDLEM 4
VARA STYREMEDLEM 1
VARA STYREMEDLEM 2

# Se vedtekt for forklaringer om Styre medlemmers aktivitet og plikter.
# Vennligst les og godta det som er nevnt her, og send inn denne søknaden
# Hvis man blir avvist av valgkomitéen, vil ikke valgkomiteen i årsmøte forklare begrunnelse om hvorfor kandidaten ble avvist
# Hvis det er innvendinger mot at noen blir avvist av valgkomiteen, bør de sende inn en innsigelseserklæring til valgkomiteen innen (09.03.23) 3 dager før valgdagen. Det vil bli gjennomgått og besvart med brev.

Dersom dere har spørsmål ring

Jeevanthi Thavendren: 98410570

Med vennlig hilsen
Jeevanthi Thavendren
Richard Joseph Nixon
Keerthna Selvaratnam

På vegne av valgkommisjonen ber vi om at disse søknadene skal gjøres i samsvar med valgreglene gitt av valgkommisjonen og med forbehold om avgjørelsen fra Sangam Idrettlagets vedtekter og generalforsamlingen.

 

Informasjon