Suksessfull Sommertrening i Badminton for Barn!

Suksessfull Sommertrening i Badminton for Barn!

Sommertrening i badminton ble gjennomført uke 26 og uke27 med trenere. Fokus var på grunnleggende teknikk, koordinasjon, balanse, spilleforståelse og lekbaserte øvelser.
Det var stor interesse og entusiasme blant barna, som lærte grunnleggende ferdigheter og regler. Treningen bygde vennskap og lagånd, og mange barn ønsker å fortsette etter sommeren.
Sommertreningen var vellykket, og det anbefales å fortsette lignende treninger for å øke interessen for badminton blant barn.

Share this post