Monthly Archives - august 2023

Åpen dag for badminton

Dere er hjertelig velkommen. Inviter gjerne familie og venner. Det blir satt av 7 baner til demonstrasjon og testing, og vi vil ha racketer og baller tilgjengelig. Vi vil også ha både erfarne spillere/instruktører og andre voksne tilgjengelig for å hjelpe de som vil prøve seg. Arrangementet er gratis. Det vil bli servert pølse,...

Read more...