Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Til medlemmene i Sangam idrettslag

18.02.2022

Innkalling til årsmøte i Sangam idrettslag 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sangam idrettslag.
Årsmøtet avholdes 20.03.2022 på Nedre Fossum Gård, Karl Fossums vei 1, 0984 Oslo. kl: 17.30
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sangam idrettslags lov. (www.sangamil.no). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sangam idrettslag kontaktes på e-post (post@sangamil.no)

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning og styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent, samt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal følge pålegg som fremkommer i økonomihåndboken.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  1. Oppretting og status undergrupper
 14. Foreta valg av styre med leder, nestleder, sekretær, halldrifter og fire styremedlemmer hvorav ett defineres som økonomiansvarlig. I tillegg velges to varamedlemmer.
  1. Godkjenning, endring og utnevning av grupperåd
  2. Fullmakt til styret for å oppnevne representanter til ting og møter i andre organisasjoner.
 15. Foreta valg av et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
 16. Foreta valg av valgkomité en leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Dokumenter som skal behandles på årsmøtet:

 1. Organisasjonsplan
 2. Budsjett 2022

Skjema for å registrere valg kandidater:

https://forms.gle/JoiQ6fmL74j1px5s9

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret  

Share this post