Aktiviteter for Stovner Games

Aktiviteter for Stovner Games

Nedenfor er det en oversikt over aktivitetene med forklaring på dem.

Barn fra 4år

Sekkeløp: Barna har på seg en sekk og skal hoppe så fort som mulig til mål.

Potetløp: Barn holder på en skje med en potet og skal løpe/gå så fort som mulig til mål uten å miste poteten. Om de mister poteten midt i løpet, må de starte på nytt fra startstreken.


Kaste erte poser: Barna får tildelt et vist antall erterposer. Om å gjøre å kaste posene i en bøtte som er plassert lenger unna.


Barn fra 10 år,  Ungdom og voksne

Spilleregler  – Stikkball eller Kanonball

 Laget

Består av 6-10 spillere. Likt antall spillere på hvert lag.  Mix-lag skal ha samme antall menn og damer på hvert lag.

Banen
Målene er samme størrelse som en volleyballbane 18×9 meter.

Spillet
Formålet med spillet er å eliminere alle motstandernes spillere på. Det gjøres på to måter:

  1. Treffe motstanderen med en ball fra skuldrene og ned.
  2. Gripe en ball fra en motstander.

Start
Spillerne tar oppstilling bak sin endelinje.  Spillet begynner ved at to til seks baller plasseres langs midtlinjen.  På signal fra dommer kan lagene løpe mot senterlinjen og ta ballene.  Når ballen er tatt, må denne bringes bak endelinjen før den kan kastes mot motstanderen.

Tid og seier
Det laget som først eliminerer motstanderens spillere er vinneren. Hver konkurranse varer i fem minutter. Beste laget av tre omganger er vinneren.

 

Time-out
Hvert lag har rett til 30 sek. time-out per spill.  Under time-out kan bytter foretas.

 

Femsekunders-regel
Hindrer uthaling av tid.  Når ett lag holder alle ballene, må en av ballene kastes innen fem sekunder.

 

Dommeren
Dommeren er suveren når det gjelder alle avgjørelser. Dette gjelder Treff, fem-sekundersregel, og ellers alle situasjoner som måtte oppstå. Det forventes at alle Kanonballspillere følger gjeldende regler.  Motstander laget skal heller ikke sjikaneres eller utsettes for «stygt» språk.  Man takker alltid for kampen.

 

Felles for barn, ungdom og voksen

Sekkeløp: Barna har på seg en sekk og skal hoppe så fort som mulig til mål.

 

Fotball: Folk kan melde seg inn på selve dagen eller før på påmeldingsskjema. Det blir laget lag og spiller en vennskapelig kamp. Kan lage bare kvinnelag/lag med bare menn eller blanding av begge kjønn.

 

Løping: Alle løp skjer fra startstrek til målstrek. Har løpe med forskjellige lengder (for eksempel 60m, 100 m, 600m)

 

Share this post