Sangam IL: Arbeider for mangfold, inkludering og fellesskap!

Sangam IL: Arbeider for mangfold, inkludering og fellesskap!

Sangam IL:

Arbeider for mangfold, inkludering og fellesskap!

I 1979 ble Tamil Sangam i Norge stiftet. Dette er en landsdekkende organisasjon som arrangerer forskjellige kulturelle aktiviteter. I senere tid har Sangam IL blitt etablert på Stovner. Det er et lokalt idrettslag i Groruddalen som på sikt ønsker å skape et tilholdssted for dalens mange barn og unge.

Share this post